Zásady ochrany osobních údajú

google

Zásady ochrany osobních údajú

Pravidla spojená s používáním webové stránky určují povinnosti, ale především práva uživatele – návštěvníka webové stránky. Naše společnost si vyhrazuje právo provádět změny tímto způsobem bez předchozího upozornění uživateli. Změny budou poté zveřejněny na webových stránkách a v pravidlech. V případě potřeby je uživatel informován také e-mailem.

1. Pojmy – definice

Abychom objasnili pravidla, vysvětlíme si nejprve význam důležitých slov a pojmů:
– Web nebo jednoduše Casino-online.de existuje v několika jazykových verzích a je hostován na https://casinohryzdarma.cz nebo v různých doménách.

– Pokud text obsahuje nás, nás, nás, jedná se o jednodušší a zkrácené jméno provozovatele tohoto webu.

– Pokud jste v textu uvedeni vy a vy, jedná se o uživatele – tj. Fyzickou nebo právnickou osobu, která používá tento web.

– Veškeré informace na webu se nazývají data

– Důležitou součástí jsou zásady ochrany osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů – ty budou definovány později

– Cookies – jsou krátké textové soubory, které se zobrazují ve vašem prohlížeči, když používáte web, ale také produkty třetích stran

– Pravidla a zákony platné v zemi, na kterou se vztahují, podléhají směrnici 96/45 / ES nebo GDPR a vytvářejí zákony o ochraně údajů, jako je zpracování osobních údajů.

– GDPR – je zkratka pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679

– Směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002 ve znění pozměněném v letech 2006 a 2009 tvoří zákon o cookies

2. Všeobecné podmínky

– https://casinohryzdarma.cz je zdrojem nezávislého poradenství a informací pro online hráče, nikoli však poskytovatelem online hazardních her nebo jejich hazardních služeb. Informace na tomto webu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Tato webová stránka neposkytuje právní poradenství.

– Aktuálnost a správnost údajů a informací na tomto webu jsou pro nás nejdůležitější, ale nezaručujeme, že nebudou žádné možné nesrovnalosti, protože v herním prostředí se neustále děje něco nového. Použití informací na tomto webu je vaší odpovědností a nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli škody tím způsobené.

– Z https://casinohryzdarma.cz existují odkazy na jiné webové stránky, za které jsou odpovědné třetí strany. Za jeho obsah a odpovědnost nenese odpovědnost tento web ani jeho správce.
Před zahájením jakékoli hry vám doporučujeme seznámit se s podmínkami použití a pravidly používání na webových stránkách třetích stran.

– Tímto způsobem bychom vás chtěli informovat, že vaše osobní údaje budou použity při používání této webové stránky v souladu se zásadami použitelnými na ochranu osobních údajů. Podle pravidel pro zpracování osobních údajů jsou tato nezbytná k zajištění řádného fungování této webové stránky. Další informace o zpracování uživatelských údajů najdete v článku 5.

– Každý uživatel, který přistupuje na web https://casinohryzdarma.cz, potvrzuje, že je mu více než 18 let a že nese plnou právní odpovědnost za své chování. Používání webových stránek není povoleno osobám mladším 18 let nebo osobám mladším zákonného minimálního věku pro hazardní hry v zemích, kde se aktuálně nachází. Je výhradní odpovědností uživatele stanovit věkovou hranici a neporušovat v dané oblasti žádné zákony týkající se hazardních her.

– Aby nedošlo k porušení místních zákonů, provozovatel si vyhrazuje právo omezit používání jednotlivých částí webu nebo celého webu na uživatele z určitých zemí nebo oblastí světa

– Tímto způsobem bychom vás chtěli požádat, abyste v případě nepřesností nebo nesrovnalostí se zveřejněnými informacemi spolupracovali s příslušnými zákony vaší země jako uživatel, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese https: // www .bwincasino.de / test Naše Vždy je nanejvýš důležité dodržovat zákony konkrétní země, ve které je stránka k dispozici vám a ostatním uživatelům.

– Pokud některá z částí podmínek nebo pravidel náhodou není v souladu s právními předpisy vaší země, ostatní zůstanou v platnosti

– Duševní vlastnictví nás jako provozovatele spočívá ve výlučném používání loga https://casinohryzdarma.cz, značky a textů. Loga a texty třetích stran jsou jejich výhradním vlastnictvím. Poskytovatelé hazardních her zveřejnili na svých webových stránkách své duševní vlastnictví spolu s logy, texty, platformami a značkami. V zásadách ochranných známek existují pokyny pro všechny výše uvedené. Kopírování, reprodukce, předávání a publikování obsahu na jiných webových stránkách je povoleno pouze prostřednictvím odkazu se specifickým štítkem ve tvaru …………………. povoleno. … ………. značka HTML nebo se souhlasem provozovatele této webové stránky. Wikipedia může vypsat obsah a části bez značky HTML .

– Některé texty lze přeložit pomocí překladače vytvořeného společností Google. To nezaručuje, že tyto překlady jsou správné, přesné nebo spolehlivé. Google také nezaručuje obchodovatelnost, vhodnost pro konkrétní účel, neporušení ani předpokládané záruky.

3. Pravidla chování na fórech

– Vstupem na diskusní fóra se uživatel zavazuje, že nebude zveřejňovat žádné materiály (ať už obrázky, odkazy nebo příspěvky), které nejsou pravdivé. Neobsahují žádné texty ani odkazy, které jsou nepřesné, vulgární, obtěžující, neúctivé, výhružné, obscénní, nenávistné, diskriminační, nevhodné pro nezletilé, jsou chráněny autorskými právy bez souhlasu vlastníka těchto práv nebo ohrožují ochranu soukromí.

– Je přísně zakázáno zveřejňovat v diskusích spam, pyramidová schémata, řetězové zprávy, reklamy, soukromé hromadné zprávy nebo e-maily, propagační akce, marketingové propagace a bonusy

– Rovněž jsou zakázány nepřístupné činnosti a nepřístupné chování, které je v rozporu s obecnou slušností

– Provozovatel má právo změnit nebo úplně odstranit odkazy, příspěvky, reklamní informace nebo jiné informace, které považuje za nevhodné, bez informování uživatele a bez udání důvodu.

– Na webu nebo v diskusním fóru nebude tolerováno žádné nevhodné chování. Dojde-li k nevhodnému chování, má provozovatel právo změnit, vymazat nebo uzavřít tuto diskusi nebo dokonce ukončit uživatelský účet, aniž by o tom informoval.

– Provozovatel webových stránek nekontroluje obsah zpráv zveřejněných v diskusním fóru a nenese za ně odpovědnost. Názory a příspěvky jednotlivých uživatelů rozhodně neodrážejí názor provozovatele.

– V případě potřeby a na žádost příslušných orgánů si provozovatel vyhrazuje právo zveřejnit totožnost uživatele tímto orgánem. Provozovatel bude zároveň plně spolupracovat s úřady v případě stížnosti nebo právního sporu podaného u příslušného orgánu v důsledku situace způsobené aktivitou uživatele v tomto diskusním fóru.

4. Služba urovnávání sporů

– Všechny dotazy nebo problémy lze směřovat na e-mailového operátora https://casinohryzdarma.cz

– Provozovatel bude řešit vaše problémy nebo dotazy co nejdříve

5. Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana osobních údajů se vztahuje jak na provozovatele, tak na uživatele webových stránek. Provozovatel s uživatelskými daty přistupuje velmi zodpovědně.

(a) Zásady ochrany osobních údajů – aplikace

– Za uplatňování zákonů o ochraně osobních údajů odpovídá za jejich kontrolu osoba odpovědná za zpracování. Zároveň určuje způsob a účel jejich zpracování.

– Ochrana soukromí a osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky a podstránky provozovatele, již ne na webové stránky třetích stran, na které může uživatel přejít do jednotlivých kasin prostřednictvím odkazu na našem webu.

b) Jako provozovatel tohoto webu jsme oprávněni požadovat nezbytné osobní údaje v souladu se zásadami ochrany vašeho soukromí:

– Jedná se o kontaktní údaje, např. E-mailem

– IP adresa, operační systém a typ internetového prohlížeče, které systém automaticky zaznamenává

(c) buď sběr dat

– Poskytuje uživatel různými způsoby, například: když nás uživatel kontaktuje e-mailem

– automaticky zaznamenáno, když uživatel vstoupí na web, např. B. IP adresa, čas a frekvence návštěv, způsob registrace, datum. Tyto informace nám jako operátorovi mohou pomoci vylepšit webovou stránku buď funkčně, nebo po stránce obsahu

– Nebo použijte soubory cookie ve vyhledávači uživatele, více v části Soubory cookie

d) způsob, jakým lze údaje použít

– Provozovatel může také požadovat výše uvedené informace, aby mohl lépe využívat webové stránky s našimi službami a produkty. Tato data však budou použita spíše pro účely poskytované uživateli.

– Správce může osobní údaje použít pro účely, pro které byly poskytnuty

– Osoba odpovědná za zpracování zaručuje, že nebude předávat, pronajímat ani prodávat osobní údaje jiným osobám nebo jiným společnostem

e) shromažďování údajů

– Provozovatel nabízí organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů: uživatelská data jsou uložena na zabezpečených serverech a má k nim přístup pouze správce webu.

f) Odkazy na jiné webové stránky

– Naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Jako provozovatel se snažíme kontrolovat obsah webových stránek, na které odkazujeme, ale nejsme zodpovědní za jejich obsah ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Důrazně doporučujeme, abyste si vy, uživatel, přečetli ustanovení o ochraně údajů na tomto webu.

g) Soubory cookie

– Všechny soubory cookie se na našem webu používají v souladu s právními předpisy EU

– Je pouze na vás, uživateli, zda povolíte nebo zakážete používání souborů cookie

– Soubory cookie lze kdykoli smazat, ale to může vést ke ztrátě uložených informací

– Tyto soubory používáme ve vašem počítači ke zlepšení používání našich webových stránek.

h) obecné podmínky

– Vaše práva jako uživatele nelze převést a vymáhat u jiné osoby.

– Pokud soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé nebo všechny zásady ochrany osobních údajů jsou neplatné, nevymahatelné nebo nezákonné, bude tato část nebo celé ustanovení prohlášeno za neplatné. Ostatní ustanovení o ochraně údajů nebudou ovlivněna, budou vynucena a zůstanou v platnosti.

6. Závěrečná ustanovení

– Jelikož se jedná o překlad pomocí Překladače Google, mohou se mezi verzemi mírně lišit

– Tyto podmínky lze kdykoli bez předchozího upozornění doplnit nebo změnit

Pravidla byla naposledy aktualizována 12. února 2021